Холестерометр STANDARD LipidoCare Plus
Експрес-аналізатор STANDARD LipidoСаге Plus (СТАНДАРД ЛіпідоКеа Плас) є портативним біохімічним аналізатором, який призначений для кількісного вимірювання наступних параметрів крові: глюкоза, загальний холестерин (ЗХ), тригліцериди (ТГ), ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ), а також, ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), індекс атерогенності (ЛПНЩ/ЛПВЩ) та ліпопротеїни невисокої щільності (ЛПНВЩ) розраховані за формулами. Даний експрес-аналізатор призначений для діагностики in vitro (поза організмом) в свіжій цільній капілярній крові, цільній венозній крові, плазмі і сироватці крові. Експрес-аналізатор STANDARD LipidoCare повинен використовуватися тільки разом з тест-смужками для визначення рівня ліпідів STANDARD LipidoСаге і тест-смужками для визначення рівня глюкози STANDARD GlucoNavii GDH (СТЕНДАРД ГлюкоНаві ДжіДіЕйч) або STANDARD GlucoNavii NFC (СТЕНДАРД ГлюкоНаві ЕнЕфСі).

Технічні характеристики експрес-аналізатору STANDARD LipidoСаге

Джерело живлення -  Алкалінові (лужні) батарейки, 4 шт., типу AAA, 1.5 В
Термін дії батарейки -  Близько 1000 вимірювань
Дисплей -  LCD, рідкокристалічний
Управління приладом -  4 кнопки, (SET/PRT, ON/OFF, стрілки: >/<)
Пам’ять -  500 результатів
Вага -  157,2 г (разом з батарейками)
Розміри -  67,2 х 133 х 28,5 мм
Автоматичне відключення
• через 1 хвилину після останньої дії користувача (якщо тест-смужка не встановлена в аналізатор)
• через 5 хвилин після останньої дії користувача (якщо тест-смужка встановлена в аналізатор)
Калібрування -  Відкалібрований по плазмі
Гарантія -  3 роки

Технічні характеристики тест-смужок для визначення рівня Загального холестерину та Ліпідів STANDARD LipidoCare.Діапазон вимірювань
Загальний холестерин: 2.59-11.64 ммоль/л (100-450 мг/дл)
Тригліцериди: 0.51-7.34 ммоль/л (45-650 мг/дл)
ЛПВЩ: 0.65-2.46 ммоль/л ( 25 — 95 мг/дл)
Зразок крові -  Свіжа капілярна цільна кров або венозна цільна кров, сироватки або плазма
Метод дослідження -  Спектрофотометричний
Об’єм зразку:
10 мкл (для тест-смужки на один параметр)
35 мкл(для тест-смужки на Ліпідний Профіль)
Час тестування -  3 хвилини
Температура зберігання тест-смужок -  2 — 32°C (36 — 90°F)
Гематокрит:
Для Загального холестерину та Тригліцеридів: 30 — 50%
Для ЛПВЩ : 30-52%
Робоча температура -  18 — 32°C (64 — 90°F)

Технічні характеристики тест-смужок для визначення рівня Глюкози в крові STANDARD GlucoNavii GDH
Діапазон вимірювань  -  0.6 — 33.3 ммоль/л (10 — 600 мг/дл)
Зразок крові  -  Свіжа цільна капілярна, венозна кров, артеріальна кров, неонатальна кров
Метод дослідження - Електрохімічний
Фермент  -  Глюкозодегідрогіназа флавін-аденін динуклеотид (GDH-FAD)
Об’єм зразку  -  0.5 мкл
Час тестування  -  5 секунд
Температура зберігання тест-смужок  -  2 — 32°C (36 — 90°F)
Гематокрит  -  0 — 70%
Температура тестування  -  8 — 45°C (46 — 113°F)
Допустима висота  -  3,776 м (12,388 ft)

Комплектація Системи визначення ліпідів та глюкози в крові для самоконтролю STANDARD LipidoСаге Plus:

  • Аналізатор STANDARD LipidoCare Plus
  • Контрольна смужка Глюкоза STANDARD
  • Контрольна смужка Ліпіди STANDARD
  • Інструкція користувача
  • Експрес-інструкція в малюнках
  • 4 батарейки 1,5 В (тип ААА)
**Комплектація системи визначення ліпідів та глюкози в крові STANDARD LipidoCare Plus може відрізнятися від заявленої у випадках формування спеціальних акційних наборів або поставки в медичні установи.


#lipidocare #sdbiosensor #lipidprofile #ліпідометр #meddiv #lipidocareplus #codefree #gluconavii #ліпіднаформула #ліпідограма #експресдіагностика #портативнийхолестерометр #портативнийаналізатор #портативнийбіохімічнийаналізатор #telemedicine #телемедицина #totalcholesterol #загальнийхолестерин #тригліцериди #індексатерогенності #поганийхолестерин #хорошийхолестерин #lipidanalyzer #самоконтроль #сахарныйдиабет #цукровийдіабет #diabet #липидограма #телемедицына #индексатерогенности #плохойхолестерин #ліпідокеа
Made on
Tilda